TÂM THẾ VỮNG VÀNG TẦM CAO TỎA SÁNG
Tân Á Đại Thành

Danh mục sản phẩm

BÀN VẼ: BỒN INOX ĐẠI THÀNH - CÔNG NGHIỆP
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ & kích thước: Bồn inox đứng 5000L đến 12.000L (đường kính Ø1700) | Đại Thành Liên hệ admin
2 Bản vẽ & kích thước: Bồn inox đứng 10.000L đến 20.000L (đường kính Ø2200) | Đại Thành Liên hệ admin
3 Bản vẽ & kích thước: Bồn inox ngang 5000L đến 15.000L (đường kính Ø1700) | Đại Thành Liên hệ admin
4 Bản vẽ & kích thước: Bồn inox ngang 10.000L đến 30.000L (đường kính Ø2200) | Đại Thành Liên hệ admin
5 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 7.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
6 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 8.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
7 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 9.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
8 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 10.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
9 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 12.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
10 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 7.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
11 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 8.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
12 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 9.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
13 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 10.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
14 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 12.000L/m3 (đường kính Ø1700) Liên hệ admin
15 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 10.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
16 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 12.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
17 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 15.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
18 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox đứng 20.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
19 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 10.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
20 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 12.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
21 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 15.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
22 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 20.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
23 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 25.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
24 Bản vẽ & kích thước: Bồn nước inox ngang 30.000L/m3 (đường kính Ø2200) Liên hệ admin
Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@boninoxdaithanh.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm
Copyrights © 2019 TÂN Á ĐẠI THÀNH -Official website -HOTLINE 0915 1111 39. All rights reserved.

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

Zalo

Bồn nước công nghiệp | Bình chứa loại lớn | téc phi inox | Bồn nước inox TÂN Á ĐẠI THÀNH

Bồn nước công nghiệp | Bình chứa loại lớn | téc phi inox | Bồn nước inox TÂN Á ĐẠI THÀNH

Bồn nước công nghiệp | Bình chứa loại lớn | téc phi inox | Bồn nước inox TÂN Á ĐẠI THÀNH

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng