Hôm nay 12/07/2024

TÂN Á ĐẠI THÀNH - WEBSITE BÁN CHÍNH THỨC

Official website

Danh mục sản phẩm

CATALOGUE SẢN PHẨM
STT Tên Tải về
1 CATALOGUE: BỒN NHỰA GOLD | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
2 SÁCH HƯỚN DẪN LẮP ĐẶT: MÁY NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI Liên hệ admin
3 CATALOGUE: MÁY NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI PLATINUM | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
4 CATALOGUE: MÁY NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI VIGO | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
5 CATALOGUE: MÁY NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI CLASSIC | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
6 CATALOGUE: BỒN NƯỚC INOX SUS.316 | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
7 CATALOGUE: BỒN NƯỚC INOX SUS.304 | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
8 CẨM NANG - BỒN TỰ HOẠI Liên hệ admin
9 CATALOGUE: BỒN TỰ HOẠI | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
10 CATALOGUE: BỒN NHỰA PLASMAN - HDPE | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
11 CATALOGUE: BỒN NHỰA ĐA CHỨC NĂNG | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
12 CATALOGUE: BỒN NHỰA THẾ HỆ MỚI | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
13 CATALOGUE: CHẬU RỬA INOX DA & RA | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
14 CATALOGUE: CHẬU RỬA INOX DT | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
15 CATALOGUE: CHẬU RỬA INOX DX | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
16 CATALOGUE: SEN VÒI | ĐẠI THÀNH Liên hệ admin
17 CATALOGUE: BỘ LỌC NƯỚC ĐẦU NGUỒN BELUGA Liên hệ admin

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 130L 58-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.299.000đ Online giảm: (-26%) 6.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 160L 58-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.999.000đ Online giảm: (-26%) 6.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 58-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Online giảm: (-24%) 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Online giảm: (-18%) 9.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 250L 58-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 250L 58-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.499.000đ Online giảm: (-17%) 10.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 58-28 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 58-28 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.799.000đ Online giảm: (-16%) 11.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 150L 70-10 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.199.000đ Online giảm: (-22%) 7.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 180L 70-12 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Online giảm: (-17%) 8.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 210L 70-14 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.909.000đ Online giảm: (-17%) 9.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 225L 70-15 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.800.000đ Online giảm: (-17%) 10.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 240L 70-16 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 240L 70-16 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.500.000đ Online giảm: (-17%) 11.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 270L 70-18 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 270L 70-18 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 14.600.000đ Online giảm: (-17%) 12.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 70-20 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 300L 70-20 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.000.000đ Online giảm: (-17%) 13.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 315L 70-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 315L 70-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.300.000đ Online giảm: (-17%) 13.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 360L 70-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời classic 360L 70-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.200.000đ Online giảm: (-17%) 15.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 150L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 150L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.950.000đ Online giảm: (-19%) 13.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 220L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 220L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 22.150.000đ Online giảm: (-18%) 18.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 300L ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bộ máy năng lượng mặt trời platinum 300L ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 26.450.000đ Online giảm: (-17%) 21.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 215L 58-21 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 215L 58-21 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.599.000đ Online giảm: (-18%) 12.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 250L 58-24 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 250L 58-24 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.999.000đ Online giảm: (-18%) 13.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 300L 58-28 ĐẠI THÀNH Xem chi tiết Tạm hết

Bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời core 300L 58-28 ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.999.000đ Online giảm: (-16%) 16.000.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy classic 130lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy classic 130lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.299.000đ Online giảm: (-65%) 2.900.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy classic 160lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy classic 160lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 8.999.000đ Online giảm: (-65%) 3.150.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Online giảm: (-65%) 3.500.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy classic 215lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy classic 215lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Online giảm: (-65%) 4.100.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy classic 250lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy classic 250lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.499.000đ Online giảm: (-65%) 4.400.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.799.000đ Online giảm: (-65%) 4.850.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy classic 150lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy classic 150lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.199.000đ Online giảm: (-65%) 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy classic 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Online giảm: (-65%) 3.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy classic 210lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy classic 210lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 10.499.000đ Online giảm: (-65%) 3.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy classic 225lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy classic 225lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 12.800.000đ Online giảm: (-65%) 4.500.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy classic 240lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy classic 240lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.500.000đ Online giảm: (-65%) 4.750.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy classic 270lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy classic 270lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 14.600.000đ Online giảm: (-65%) 5.150.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy classic 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.400.000đ Online giảm: (-65%) 4.700.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy classic 315lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy classic 315lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.300.000đ Online giảm: (-65%) 5.750.000đ

Mua ngay So sánh

-65%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy classic 360lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy classic 360lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.200.000đ Online giảm: (-65%) 6.400.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy vigo 130lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-12 ống「máy vigo 130lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 9.999.000đ Online giảm: (-60%) 4.000.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy vigo 160lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-15 ống「máy vigo 160lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.599.000đ Online giảm: (-60%) 4.650.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-18 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.099.000đ Online giảm: (-60%) 5.250.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy vigo 215lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-21 ống「máy vigo 215lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.599.000đ Online giảm: (-60%) 6.250.000đ

Mua ngay So sánh

-61%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy vigo 250lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-24 ống「máy vigo 250lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.999.000đ Online giảm: (-61%) 6.650.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅58-28 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.999.000đ Online giảm: (-60%) 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy vigo 150lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-10 ống「máy vigo 150lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 11.659.000đ Online giảm: (-60%) 4.700.000đ

Mua ngay So sánh

-61%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-12 ống「máy vigo 180lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 13.709.000đ Online giảm: (-61%) 5.350.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy vigo 210lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-14 ống「máy vigo 210lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 15.269.000đ Online giảm: (-60%) 6.150.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy vigo 225lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-15 ống「máy vigo 225lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 16.490.000đ Online giảm: (-60%) 6.600.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy vigo 240lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-16 ống「máy vigo 240lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 17.210.000đ Online giảm: (-60%) 6.900.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy vigo 270lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-18 ống「máy vigo 270lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 18.860.000đ Online giảm: (-60%) 7.550.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-20 ống「máy vigo 300lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 20.999.000đ Online giảm: (-60%) 8.400.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy vigo 315lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-21 ống「máy vigo 315lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 22.399.000đ Online giảm: (-60%) 9.000.000đ

Mua ngay So sánh

-60%

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy vigo 360lit」ĐẠI THÀNH Xem chi tiết

Bình bảo ôn lẻ ∅70-24 ống「máy vigo 360lit」ĐẠI THÀNH

Giá niêm yết: 20.100.000đ Online giảm: (-60%) 8.050.000đ

Mua ngay So sánh

Hỗ trợ trực tuyến
0915 1111 39
  • 0915 1111 39
  • kinhdoanh@daithanh-group.vn
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm
Copyrights © 2019 TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39. All rights reserved.

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

Zalo

Bồn Nước | Bồn Nhựa | Bồn Inox | Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời | Bồn Tự Hoại | Chậu Rửa | Máy Lọc Nước

Bồn Nước | Bồn Nhựa | Bồn Inox | Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời | Bồn Tự Hoại | Chậu Rửa | Máy Lọc Nước

Bồn Nước | Bồn Nhựa | Bồn Inox | Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời | Bồn Tự Hoại | Chậu Rửa | Máy Lọc Nước

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng